Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Centrum Edukacyjno-Consultingowego „Concret”

Polityka Prywatności to dokument, z którego dowiesz się kto jest Administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązującego od 25 maja 2018 r. („RODO”).

Ilekroć poniżej mówimy o danych, mamy na myśli podane nam przez Ciebie lub uzyskane przez nas z innych źródeł Twoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacyjno-Consultingowe „Concret” Anna Urbańska,  wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 8761283234, REGON 870628325, z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mieszka I 7d, 86-300 Grudziądz.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Sprawy z zakresu przetwarzania danych osobowych możesz zgłaszać mailowo pod adresem: odo@concret.pl lub pisemnie na adres: Centrum Edukacyjno-Consultingowe „Concret” Anna Urbańska ul. Mieszka I 7 d, 86-300 Grudziądz.

Przetwarzane dane

Przetwarzamy zarówno dane, które sam nam podałeś, jak i dane, które opracowaliśmy samodzielnie (np. przy użyciu cookies lub wykorzystywanych przez nas innych narzędzi) albo zostały nam udostępnione lub powierzone przez innych Administratorów danych. Przetwarzamy także dane podane nam przez urządzenie, którym posługujesz się w trakcie korzystania z naszych usług. Dbamy o to, by przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do celu w jakim je zbieramy.

Przetwarzamy między innymi: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub dostawy, nr telefonu, NIP, REGON, firmę, kwotę zakupu, rodzaj usługi.

Jeżeli reprezentujesz swoją organizację przy podpisaniu umowy, bądź występujesz jako osoba wskazana do kontaktu przetwarzamy m.in twoje imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu, adres e-mail.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy zawsze wtedy, gdy korzystasz z naszych usług, na przykład gdy zawierasz z nami umowę, reprezentujesz swoją organizację przy podpisaniu umowy, występujesz jako osoba wskazana do kontaktu lub gdy bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach i akcjach promocyjnych. Za każdym razem, gdy zgłaszasz się do nas ze swoją sprawą lub reklamacją również przetwarzamy Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe przetwarzamy również w przypadku, gdy wysyłamy Ci informacje marketingowe o nas lub o naszych partnerach handlowych oraz gdy wykorzystujemy Twój wizerunek uwieczniony podczas korzystania z naszych usług, w celach marketingowych i promocyjnych na naszych stronach internetowych, mediach społecznościowych i innych materiałach promocyjnych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy, prowadzenie konta, wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez prawo, a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami powstałymi z umowy.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, w tym prowadzenia konta użytkownika (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zabezpieczeniu informacji w tym dowodów na wypadek konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko nam, a powstałymi z łączącej nas umowy.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzamy również dane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których kontaktujesz się z nami oraz celu funkcjonowania plików cookies w zakresie koniecznym do działania strony internetowej

W zakresie działania plików cookies służących celom statystycznym i analitycznym podstawę stanowi zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ponadto prawny obowiązek nałożony na nas przez przepisy szczególne (art. 6 ust.1 lit. c RODO) polegający na konieczności spełnienia wymagań prawa podatkowego.

Czas przetwarzania

Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać z łączącej nas umowy. Dokumenty księgowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego. Dodatkowo dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a w przypadku danych uzyskanych dzięki plikom cookies do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub wniesienia sprzeciwu

Odbiorcy danych

Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wspierające działalność, m.in. usługi księgowe, kadrowe oraz IT. Odbiorcami mogą być również podmioty współpracujące z nami w innym zakresie, m.in. świadczące usługi kurierskie/pocztowe, usługi płatnicze, czy też marketingowe. Poza wymienionymi podmiotami dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo, korzystające z Czatu odbiorcą Twoich danych jest Meta Platforms Ireland Limited – dostawca Czatu.

Zautomatyzowane procesy

Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom.

Przysługujące uprawnienia

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia ograniczenia ich przetwarzania. Masz też prawo do wycofania zgody na przetwarzane danych. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu w sytuacji kiedy przetwarzanie opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W przypadku uznania naruszenia przepisów RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane na Twoim urządzeniu podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Plik taki posiada identyfikator pozwalający na identyfikację urządzenia. Cookies używane są do poznania preferencji i zbierania informacji dotyczących działań na stronie.

Używamy cookies:

  1. Sesyjnych – niezbędne do poprawnego działania strony;
  2. Wydajnościowych – pozwalają na łatwiejsze korzystanie ze strony – zapamiętują rozdzielczość, układ treści;
  3. Funkcjonalnych – zawierają informacje o dokonywanych wyborach.

Pliki Sesyjne są zawsze włączone i nie wymagają wyrażenia przez Ciebie zgody. Pozostałe pliki cookies mogą zostać uruchomione wyłącznie po wyrażeniu dobrowolnej zgody, którą w każdej chwili można wycofać.

Scroll to Top
0